Jak wypełnić deklarację?


Wszystkich Mieszkańców, którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wzorami.

Jan Kowalski ma żonę i trójkę dzieci, wszyscy mieszkają razem. Rodzina Pana Kowalskiego zdecydowała, że będzie segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 10 zł. Ta kwota pomnożona przez pięciu członków rodziny Państwa Kowalskich da sumę 50 zł. W związku z tym Pan Jan w deklaracji w polu nr 34 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 35 wpisał kwotę 10 zł., w polu nr 36 – 5 osób, a w polu nr 37 – 50 zł. 

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób segregujących śmieci

Pięcioosobowa rodzina Pana Jana Nowaka nie będzie segregować śmieci. W związku z tym miesięcznie zapłacą dwa razy więcej od rodziny Państwa Kowalskich. Pan Nowak w deklaracji zaznaczył i wpisał następujące dane: 
w polu nr 34 zaznaczył opcję – zmieszany, w polu nr 35 wpisał kwotę 20 zł., w polu nr 36 – 5 osób, a w polu nr 37 – 100 zł. 

Wzór wypełnionej deklaracji dla osób, które nie segregują śmieci

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 

Prosimy również by w przypadku gdy nieruchomość stanowi własność współmałżeńską, w polu nr 40 podpisały się dwie osoby.