Lipiec 2013


Opłaty za śmieci

Do 15 sierpnia mieszkańcy Gminy Jabłonna mieli obowiązek dokonać opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wpłaca do 15 dnia następnego miesiąca, czyli za lipiec termin opłaty przypada do dnia 15 sierpnia, za sierpień do 15 września itd.

Obecnie trwają prace nad wygenerowaniem indywidualnych numerów kont dla właścicieli nieruchomości. Kiedy prace zostaną zakończone, otrzymacie Państwo informacje o indywidualnych numerach kont (e-mail lub poczta tradycyjna).

Jak wypełnić deklarację?

Wszystkich Mieszkańców, którzy mają pytania o to jak wypełnić deklaracje zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wzorami.

Jan Kowalski ma żonę i trójkę dzieci, wszyscy mieszkają razem. Rodzina Pana Kowalskiego zdecydowała, że będzie segregować śmieci. W tym przypadku miesięczna opłata od osoby wynosi 10 zł. Ta kwota pomnożona przez pięciu członków rodziny Państwa Kowalskich da sumę 50 zł. W związku z tym Pan Jan w deklaracji w polu nr 34 zaznaczył opcję – selektywny, w polu nr 35 wpisał kwotę 10 zł., w polu nr 36 – 5 osób, a w polu nr 37 – 50 zł. 

Co to jest GPSZOK?

GPSZOK - Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów to punkt, do którego mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą dostarczyć, nieodpłatnie określone poniżej rodzaje odpadów komunalnych.