Kontakt


Urząd Gminy Jabłonna
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami
ul. Modlińska 152, 05 – 110 Jabłonna
tel.: 22 76 77 347, fax: 22 76 77 324
e-mail: sook@jablonna.pl